Меню Содержимое
Institute of Physical and Organic Chemistry at Southern Federal University
Ноme E-mail Search Russian version
Образование

Состав аспирантов НИИ ФОХ, химфака, геофака , биофака и Пединститута ЮФУ в 2010-2011гг.


 ФИО

 Руководитель

 № лаб.

Гусаков Е.А.Д.х.н. Комиссаров В.Н.610
Князев П.А.Д.х.н. Ивахненко Е.П.113
Денькина С.В.Ст.науч.сотр. Суздалев К.Ф.307
Ожогин И.В.Ст.науч.сотр. Лукьянов Б.С.708
Бондарева И.О.Д.х.н. Комиссаров В.Н.610
Костырина О.Ю.Д.х.н. Дубоносов А.Д.211
Гончаренко А.А.Проф. Закруткин В.Е.601
Аджиев Р.А.Проф. Закруткин В.Е.601
Пасько И.С.Проф. Закруткин В.Е.801
Скляров В.В.Проф. Закруткин В.Е.601
Аракелян В.С.Проф. Закруткин В.Е.601
Коханистая Н.В.Проф. Закруткин В.Е.801
Андрюхина Е.Ю.Ст.науч.сотр. Бумбер А.А.611
Сушкова С.Н.Ст.науч.сотр. Борисенко Н.И., проф. Минкина Т.М.703
Омеличкин Н.И.Проф. Межерицкий В.В.309
Матуев П.В.Ст. науч.сотр. Ураев А.И.806
Лубенец Д.С.Проф. Межерицкий В.В.311
Чесноков В.В.Ст. научн. сотр. Бурлов А.С.513
Карпова Н.В.Проф. Уфлянд И.Е., с. н. с. Васильченко И.С.513
Пасько Л.В.Ст.науч.сотр. Васильченко И.С.513
Ширина А.А.Ст.науч.сотр. Васильченко И.С.513
Акопова А.Р.Д.х.н. Морковник А.С.502
Скориков О.И.Зав. лаб. Бородкин Г.С.112
Захарова М.И.Зав. лаб. Метелица А.В.812
Мащенко С.А.Ст. научн. сотр. Бурлов А.С.514
Михайленко Н.В. соиск.Ст. научн. сотр. Бурлов А.С.506
Пустовит О.Е.Ст.науч.сотр. Грановский А.Г.615
Трифонов Д.И.Ст.науч.сотр. Грановский А.Г.615
Немцева Л.Д.Проф. Беспалова Л.А.714
Кропянко Л.В.Проф. Беспалова Л.А.714
Яцун Н.С.Проф. Беспалова Л.А.714

Состав студентов химфака, физфака, биофака, геофака и Пединститута ЮФУ в 2010-2011гг.

 ФИО

Курс, факультет

 Руководитель

 № лаб.

Бинь Нгуен 2к маг.хим Проф. Миняев Р.М. 608
Старикова А.А. 5к хим Проф. Миняев Р.М. 608
Марченко Д.Ю. 5к хим Зав.лаб. Пономаренко А.Г. 711
Пригорнева А.А. 5к физ С.н.с. Борисенко Н.И. 701
Гусакова М.Ю. маг био С.н.с. Борисенко Н.И., проф. Минкина Т.М. 703
Ростовцева И. 4к хим Мл.науч.сотр. Чернышев А.В. 812
Проскурина Е.А. маг хим Зав.лаб. Метелица А.В. 812
Чепрасов А.С. маг хим Зав.лаб. Метелица А.В. 712
Чикризов В.Ю. 3к физ С.н.с. Черныш Ю.Е. ЯМР
Паскарелова О.В. 5к хим М.н.с. Чернышев А.В. 812
Вибе В.В. 4к хим Н.с. Алексеенко Ю.С. 811
Двуреченский В.В. 5к хим С.н.с. Суздалев К.Ф. 307
Ливик А.В. 5к хим С.н.с. Васильченко И.С. 508
Казьмина М.А. 3к хим С.н.с. Борисенко Н.И. 705
Алимова Е.В. 3к хим С.н.с. Борисенко Н.И. 707
Фахрудинов В.Х. 3к физ С.н.с. Черныш Ю.Е. ЯМР
Демидов Г.А. 3к физ С.н.с. Черныш Ю.Е. ЯМР
Евсеенко И.В. 5к хим Проф. Михайлов И.Е. 216
Авакян С.В. 4к физ С.н.с. Черныш Ю.Е. ЯМР
Стихин К.С. 4к физ С.н.с. Черныш Ю.Е. ЯМР
Хохрян А.В. 4к физ С.н.с. Черныш Ю.Е. ЯМР
Левченко А.Е. 4к физ С.н.с. Черныш Ю.Е. ЯМР
Романов А.С. 5к физ С.н.с. Черныш Ю.Е. ЯМР
Красуля К.Р. 5к хим М.н.с. Халанский К.Н. 708
Кузьмищенко В.Н. 5к физ С.н.с. Черныш Ю.Е. ЯМР
Куковский А.Н. 5к физ С.н.с. Черныш Ю.Е. ЯМР
Новиков С.С. 5к физ С.н.с. Черныш Ю.Е. ЯМР
Приходькин А.Ю. 3к хим С.н.с. Толпыгин И.Е. 210
Павленко Е.А. 4к хим С.н.с. Шепеленко Е.Н. 208
Тарасова Е.Н. маг. хим Зав.лаб. Пономаренко А.Г. 711
Гапич Н.И. 5к хим С.н.с. Бичеров А.В. 508
Зазымко Д.А. 5к хим С.н.с. Бичеров А.В. 508
Соколов А.С. 5к хим С.н.с. Черныш Ю.Е. ЯМР
Спиваков А.А. 5к хим С.н.с. Черныш Ю.Е. ЯМР
Бичеров А.А. 3к хим С.н.с. Бичеров А.В. 304
Левченко А.Е. 4к хим С.н.с. Черныш Ю.Е. ЯМР
Акулиничева А.М. 5к хим С.н.с. Бумбер А.А. 611
Дурова А.В. 5к хим С.н.с. Бумбер А.А. 610
Пасько Н.В. 3к хим Н.с. Николаева О.Г. 211
Федянина А.Ю. 2к маг. хим Д.х.н. Дубоносов А.Д. 211
Кулиш М.А. маг. ПИ С.н.с. Бурлов А.С., асп. Николаевский С.А 515 
Шепеленко К.Е. 4к хим С.н.с. Волошин Н.А.215
Левитина И.В. 3к физ Н.с. Цуканов А.В. 302
Свинарев М.О. 3к физ С.н.с. Черныш Ю.Е. ЯМР
Кило А.А. 3к физ С.н.с. Черныш Ю.Е. ЯМР
Овдиенко А.А. маг ПИ С.н.с. Бурлов А.С. 507
Пшеничная В.Ю. маг ПИ С.н.с. Бурлов А.С. 507
Примакова Н.Ю. маг ПИ С.н.с. Бурлов А.С., н.с. Коршунова Е.В. 515
Ивасенко Р.Н. 3к гео С.н.с. Грановский А.Г. 615
Фетисов А.А. 3к гео С.н.с. Грановский А.Г. 615
Исаков И.А. 3к гео С.н.с. Грановский А.Г. 615
Спсай Ю.С. 3к гео С.н.с. Грановский А.Г. 615
Сапонова А.В. 3к гео С.н.с. Грановский А.Г. 615
Борисова И.Н. 3к гео С.н.с. Грановский А.Г. 615
Иванов И.Д. 3к гео С.н.с. Грановский А.Г. 615
Привалова И.Е. 3к гео С.н.с. Грановский А.Г. 615
Матецкий К.Д. 4к гео С.н.с. Грановский А.Г. 615
Коденко Е.В. 4к гео С.н.с. Грановский А.Г. 615
Кварацхелия Л.З. 5к гео С.н.с. Грановский А.Г. 615
Светличный М.А. 5к гео С.н.с. Грановский А.Г. 615
Назаренко А.А. 5к гео С.н.с. Грановский А.Г. 615
Горковец В.С. 3к хим Науч. сотр. Саяпин Ю.А. 610

Hits: 2966. Created: Monday, 11 April 2011. Modified: Monday, 11 April 2011.
 


Address:
Institute of Physical and Organic Chemistry
at Southern Federal University
344090, Stachka Ave., 194/2,
Rostov-on-Don, Russian Federation
phone: (+7-863)-2-97-51-89
fax: (+7-863)-2-43-46-67
E-mail: ipoc@ipoc.sfedu.ru ipoc@ipoc.rsu.ru
в Фонд целевого капитала
Webmaster:
Koval Vitaliy
phone: (+7-863)-2-43-44-88
E-mail: webmaster@ipoc.sfedu.ru